Udruga astrologa Hrvatske osnovana je 1994. godine s ciljem povezivanja astrologa i svih onih koji se zanimaju za astrologiju

DA11 Ban972x60

Ožujak 2012. nam je donio vedro vrijeme i vidljivo nebo čak i uz sva svjetla velegrada. Visoko na nebu bliješti Venera, ovog proljeća posebno atraktivna u društvu Jupitera i povremeno Mjeseca. Podsjetimo se Venerinog ciklusa i njenog utjecaja kao večernje zvijezde – Venere Hesperus.

Venera je „unutrašnji" planet, ona kruži orbitom smještenom između Sunca i Zemlje. Venera ima razdoblja kad ju zbog konjunkcije sa Suncem ne možemo vidjeti. Konjunkcija može biti unutrašnja, kad Venera prolazi između Sunca i Zemlje ili vanjska, kad je udaljena od Zemlje i kad se „sakrije" iza Sunca. Kad je Venera u unutrašnjoj konjunkciji nevidljiva je oko 8 dana, a zatim se pojavljuje kao jutarnja zvijezda – Phosphoros ili Lucifer – ona koja donosi svjetlost. Kad je u vanjskoj konjunkciji onda ju ne vidimo oko 60 dana. Nakon vanjske konjunkcije pojavljuje se kao večernja zvijezda ili Hesperus – što doslovno znači „zapad".

Početkom Venerinog ciklusa smatra se unutrašnja konjunkcija kad je Venera najbliža Zemlji. Početak trenutnog ciklusa bila je unutrašnja konjunkcija 29.10.2010. na 5° Škorpiona. Nakon kratkog razdoblja nevidljivosti ili „okultne" faze, pojavila se na jutarnjem nebu 3.11.2010. Bilo je to helijakalno svitanje Venere. To rađanje Venere, trenutak u kojem se ona prvi put pojavljuje na horizontu, prije Sunca, od davnina se smatralo izrazito moćnim trenutkom. Stari narodi Mezopotamije i srednje Amerike smatrali su Veneru agresivnom božicom rata, pa su pomno pratili njeno kretanje. Kao jutarnja zvijezda bila je vidljiva gotovo devet mjeseci. Vanjska konjunkcije bila je 16.8.2011. kad je Venera bila najudaljenija od Zemlje. Okultna faza u kojoj nije bila vidljiva trajala je oko 60 dana, da bi se u listopadu 2011. pojavila kao večernja zvijezda - Hesperus.

Kad gledamo sa Zemlje, Veneru zbog njene unutrašnje orbite vidimo maksimalno udaljenu od Sunca oko 45°. A upravo je sada, krajem ožujka 2012. Venera najudaljenija od Sunca – 26.3. 2012. čak 46 lučnih stupnjeva! Zato ju vidimo kako blista tako visoko na nebu, sjajna večernja zvijezda, Venera Hesperus. Nakon što je dosegla svoju maksimalnu udaljenost od Sunca, Venera će mu se opet polagano početi približavati, sve dok 15.5.2012. ne krene retrogradno i približi se Suncu toliko da ju više nećemo moći vidjeti. U ovom trenutku kad je najudaljenija od Sunca Venera je simbolički postigla vrhunac i punoću svoje snage, a u polaganom približavanju Suncu ona završava ciklus i sprema se na prijelaz u novi. Ovakav Venerin ciklus traje prosječno 584 dana, od čega Veneru vidimo oko 260 dana kao jutarnju i 260 dana kao večernju zvijezdu uz dva okultna razdoblja.

Nova unutrašnja konjunkcija je 5.6. 2012. Ove će godine čak biti vidljiv Venerin „ples" preko Sunca. To se događa dva puta u razmaku od osam godina, ali se zatim ne ponavlja idućih stotinjak godina što ovu pojavu čini vrlo rijetkom. Prethodni put je Venera vidljivo „plesala" preko Sunca 8.6.2004. Venera ima i svoje veće cikluse, no to ću ostaviti za neki drugi put.

Da bismo bolje razumjeli značenje pojedinih faza Venerinog ciklusa poslužit ćemo se drevnim sumerskim mitom o božici ljubavi i plodnosti Inani. Priča je stara oko 5.000 godina i čini se da potvrđuje činjenicu da su Sumerani već 3.000 p.n.e. pratili Venerine cikluse. Helijakalno svitanje Venere kao jutarnje zvijezde je rađanje božice. Ona je moćna i lijepa, blistava. Razdoblje od helijakalnog svitanja do trenutka kad Venera ne dosegne najveću vidljivu udaljenost od Sunca je razdoblje u kojem njena moć jača i dostiže punoću. Venera Lucifer, jutarnja zvijezda ili kako je kod nas vole zvati Zvijezda Danica, snažna je, juri u život gotovo agresivno, boreći se za svoje želje. Ona u veze unosi svježinu, novu energiju i nadu, društveno je angažirana i otvorena prema životu. Ona ima neustrašivu spremnost na rizik u ljubavi i u ratu i vrlo će sebično zadovoljavati svoje želje. Ovaj dio Venerinog ciklusa dobar je za ostvarivanje vlastitih želja. Venera ima snagu djelovanja i inicijativu. Veze se sklapaju impulzivno, postoji pojačani seksualni naboj, nagoni se izražavaju nesputano. Da bismo bolje shvatili taj aktivni, gotovo muški Venerin naboj sjetimo se grčke božice lova Dijane, Amazonki ili same Afrodite.

No tada počinje njen „silazak u Podzemlje". Božica Inana u srebrnom čamcu kreće u podzemni svijet. Njenoj sestri Ereškigal umro je muž, pa Inana odlazi na pogreb. Na putu u Podzemlje Inana mora proći kroz sedam vrata. Da bi osigurala prolaz, na svakim vratima Inana mora dati nešto od onog što posjeduje, krunu, ogrlicu, narukvice, cipele, veo, odjeću... Ponosna i snažna božica nerado se odvaja od atributa svoje moći. Ipak, Inana se predaje i kreće prema otkriću nove dimenzije postojanja. Razodijevajući se ona polako gubi svoju moć i dolazi posve naga u Podzemlje.

Mjesec je srebrni čamac kojim Inana plovi u Podzemlje. Svaki put kad se na jutarnjem nebu dogodi konjunkcija Mjeseca i Venere, simbolički božica Inana dolazi do vrata. Sedam vidljivih konjunkcija Mjeseca i Venere predstavlja sedam vrata podzemnog svijeta. Na svakim vratim Inana gubi dio svoje snage, što zapravo znači da se Venera približava vanjskoj konjunkciji sa Suncem i svakog se dana sve kraće može vidjeti na nebu, sve slabijeg sjaja. Njena impulzivnost i nagonska snaga kao da se koleba u očekivanju iskustava koje ju čekaju kad zaroni ispod površine, kad se spusti u Podzemlje. Njeno zatočeništvo u podzemnom svijetu koje traje 60 dana je vanjska konjunkcija Venere i Sunca. Susret s okrutnom sestrom Inanu je stajao života. Ljutita i očajna od boli zbog gubitka muža, okrutna Ereškigal ubila je Inanu. Inanina smrt upućuje na destruktivnu energiju. Čini se da Venera može otpustiti svoj bijes na svijet, kao božica rata, pa su razdoblja u kojima je Venera u podzemnom svijetu jednako su „opasna". Maye su ključne točke Venerinog ciklusa povezivali s prevratima i nesrećama, sukobima i ratovima. I dok se činilo da će Inana zauvijek ostati u Podzemlju, njeni su se zaštitnici pobrinuli da uskrsne i vrati se u svoj svijet.

Nakon vanjske konjunkcije i okultnog razdoblja od oko 60 dana Venera se pojavljuje kao večernja zvijezda. Inana se ponovo rađa i vraća se u svoj vidljivi svijet. Srebrni Mjesečev brod ponovo vodi Inanu kroz sedam vrata i na svakima dobiva natrag svoju odjeću i nakit. Ponovo imamo sedam vidljivih konjunkcija Mjeseca i Venere. Venera Hesperus, večernja zvijezda nosi smirenu energiju. Nakon iskustva u podzemnom svijetu ona je mudra i zrela, nema one sebične usmjerenosti na nagonsko zadovoljavanje vlastitih želja ni nekontroliranih emocija. Kontemplativna je, spremna na suradnju, pomirbu, dogovor, odabir. Prihvaća pravila koja će nadjačati osobne nagone. Odlično razdoblje za sve društvene aktivnosti i učvršćivanje veza.

Bliži nam se dakle kraj jednog Venerinog ciklusa. Unutrašnja konjunkcija je 5.6. 2012. i ubrzo potom helijakalno svitanje, novo rađanje božice. Po tradicionalnom tumačenju to je opasno razdoblje jer je Venerina moć neumjerena. Smatra se da u tom razdoblju mogu buknuti sukobi, da se češće događaju nesreće i da je moguć pad istaknutih osoba na vlasti. Čini se da bi ovo ljeto na političkoj sceni moglo biti vruće...

 

DA11 Ban972x60